Kaidah Emas dalam Menghafal Al Quran
Written by Administrator   
Tuesday, 08 November 2011 20:26
Pembaca yang budiman, al-Quran merupakan Kitab Allah yang kekal, diturunkan kepada hamba-Nya, Rasul-Nya, dan penutup para rasul. Muhammad saw. Al-Quran adalah Kitab yang dijamin Allah akan selalu terjaga dari perubahan, penggantian, penambahan, dan pengurangan isi.  
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
 
 "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (Qs al-Hijr: 9)

al-Quran adalah sebuah kitab yang ada di seluruh penjuru timur maupun barat bumi ini. Al-Qran adalah sebuah kitab yang diterima secara lisan (talaqqi) oleh malaikat Rasulullah saw dari Malaikat Jibril, sedangkan JIbril menerimanya dari Allah swt.
 
al-Quran adalah kitab yang diajarkan Rasulullah saw kepada para sahabatnya yang mulia, dan dibawa para malaikat pencatat yang mulia lagi baik-baik. Al-Quran adalah kitab yang dikumpulkan Abu Abakar ash-Shiddiq atas anjuran al-Faruq -Umar bin Khattab- dan dibukukan Dzun Nurain -Utsman bin Affan- serta seluruh muslimin (para sahabat) bersepakat atasnya.

Kitab Al-Quran adalah undang-undang kaum muslimin, syariat mereka, dan jalan hidup yang lurus. Ia adalah tali Allah yang kuat, hidayah-Nya yang relevan, serta nasihat-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Selain itu, al-Quran juga merupakan mukjizat Rasul-Nya yang kekal hingga akhir zaman kehidupan dunia, dan jalan kaum muslimin menuju kemuliaan di sepanjang masa dan waktu.

Jika hakikat al-Quran seperti itu, maka Allah memerintahkan kita beribadah dengan membacanya, serta menjadikan orang yang mempelajari dan mengajarkan al-Quran sebagai sebaik-baik umat di antara kita. Nabi shallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa barangsiapa yang membaca huruf dari al-Quran, maka baginya sepuluh kebaikan."(HR. Tirmizi dan Darimi serta dishahihkan AlBani dalam As-Shahihah [2327]).

Siapa yang membaca al-Quran dan terbata-bata dalam membacanya, baginya dua pahala. Sedangkan orang yang mahir membaca al-Quran, ia bersama malaikat pencatat yang mulia lagi baik-baik dari kalangan malaikat pada hari kiamat kelak. (Muttafaq alaihi).

Adapun para qori' (pembaca dan penghafal) al-Quran yang mengamalkan isinya , kelak di akhirat akan dikatakan kepadanya:
 
إقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها

"Bacalah dan naiklah (ke surga) serta tartilkanlah (bacaanmu) sebagai engkau mentartilkannya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu (di surga) adalah berdasarkan akhir (jumlah) yang kamu baca."(HR. Ahmad dan Abu Daud serta dishahihkan AlBani dalam Shahih al-Jami' [8122])

Ia akan terus naik menuju tempatnya di surga hingga ia menyelesaikan hafalannya yang terakhir. Kedudukan ini merupakan yang sangat agung yang tidak akan diberikan kecuali kepada hafiz al-Quran (di samping memahami kandungan makna dan mengamalkannya).

Wallahu a'lam bish-showab.


Last Updated on Tuesday, 29 November 2011 09:58